trash.org.pl

Serwis trash.org.pl gromadzi cytaty, które nie dostały się na bash.org.pl. Cytaty pojawiające się tu nie są w ogóle moderowane, więc redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane tu treści.

29 Styczeń 2019 01:17
#4863229  
Srt>SetUp
SOWriteLn>Running Set-Up...
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\MemuOptions.bmp,SCREEN,0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
SOWriteLn>End Set-Up...
END>SetUp
Srt>Gather
SOWriteLn>Sprawdzam Zbiory...
SOWriteLn>Zbieram Zboze...
Label>StartFoodGather
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Zborze.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartFoodGather
Else>NumFound=0
GoTo>EndFoodGather
Endif
Label>EndFoodGather
SOWriteLn>Koniec Zbierania Zboza...
SOWriteLn>Zbieram Drewno...
Label>StartWoodGather
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Drewno.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Goto>StartWoodGather
Else>NumFound=0
GoTo>EndWoodGather
Endif
Label>EndWoodGather
SOWriteLn>Koniec Zbierania Drewna...
SOWriteLn>Zbieram Zelazo...
Label>StartIronGather
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Zelazo.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartIronGather
Else>NumFound=0
GoTo>EndIronGather
Endif
Label>EndIronGather
SOWriteLn>Koniec Zbierania Zelaza...
SOWriteLn>Zbieram Mithril...
Label>StartMithrilGather
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mithril.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartMithrilGather
Else>NumFound=0
GoTo>EndMithrilGather
Endif
Label>EndMithrilGather
SOWriteLn>Koniec Zbierania Mithril...
SOWriteLn>Koniec Zbiorow...
END>Gather
Srt>Skrzynka
SOWriteLn>Sprawdzam Skrzynke...
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\nagrody\Skrzynka.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\nagrody\OdbierzNagrode.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
Endif
SOWriteLn>Skrzynka Sprawdzona...
END>Skrzynka
Srt>Fix
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\ZamykajTrzy.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Naprawone ...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Zamykaj.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Naprawone ...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Naprawone ...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\ZamykajDwa.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Naprawone ...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
END>Fix
Srt>ArmyCollect
SOWriteLn>Sprawdzam Wojsko...
Label>StartArmyCollect
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\ArmyCollect.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Zabrane Wojsko...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
wait>2
GoTo>StartArmyCollect
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Wojska...
GoTo>EndArmyCollect
Endif
Label>EndArmyCollect
SOWriteLn>Wojsko Zebrane...
END>ArmyCollect
Srt>Pulapki
SOWriteLn>Sprawdzam Pulapki...
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Pulapki.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Zbieranie Pulapek...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
SOWriteLn>Pulapek Zebrane...
END>Pulapki
Srt>ArmyTraining
SOWriteLn>Sprawdzam Wojsko...
Label>StartBarrcks
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\BarracksPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Barracks...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartStables
Endif
Endif
Label>EndBarrcks
Label>StartStables
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\StablesPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Stables...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartSiege
Endif
Endif
Label>EndStables
Label>StartSiege
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\SiegePusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Siege Facktory...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartRange
Endif
Endif
Label>EndSiege
Label>StartRange
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\RangePusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Range...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>EndArmyTraining
Endif
Endif
Label>EndRange
Label>EndArmyTraining
SOWriteLn>Wojsko Sprawdzone...
END>ArmyTraining
Srt>ArmyTrainingWiking
SOWriteLn>Sprawdzam Wojsko...
Label>StartBarrcksWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\BarracksWikingPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Barrcks Wiking...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartStablesWiking
Endif
Endif
Label>EndBarrcksWiking
Label>StartStablesWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\StableWikingPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Stables Wiking...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartSiegeWiking
Endif
Endif
Label>EndStablesWiking
Label>StartSiegeWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\SiegeWikingPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Siege Facktory...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartRangeWiking
Endif
Endif
Label>EndSiegeWiking
Label>StartRangeWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\RangeWikingPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Range Wiking...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>EndArmyTrainingWiking
Endif
Endif
Label>EndRangeWiking
Label>EndArmyTrainingWiking
SOWriteLn>Wojsko Zostalo Sprawdzone
END>ArmyTrainingWiking
Srt>ArmyTrainingYamato
SOWriteLn>Sprawdzam Wojsko Yamato
Label>StartBarrcksYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\BarracksYamatoPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Barrcks Yamato
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartStablesYamato
Endif
Endif
Label>EndBarrcksYamato
Label>GetOutBarrcksYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutBarrcksYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutBarrcksYamatoEnd
Endif
Label>GetOutBarrcksYamatoEnd
Label>StartStablesYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\StableYamatoPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Stables Yamato...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartSiegeYamato
Endif
Endif
Label>EndStablesYamato
Label>GetOutStablesYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutStablesYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutStablesYamatoEnd
Endif
Label>GetOutStablesYamatoEnd
Label>StartSiegeYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\SiegeYamatoPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Siege Facktory Yamato...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>StartRangeYamato
Endif
Endif
Label>EndSiegeYamato
Label>GetOutSiegeYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutSiegeYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutSiegeYamatoEnd
Endif
Label>GetOutSiegeYamatoEnd
Label>StartRangeYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Budynki\RangeYamatoPusty.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Range Yamato...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\Wyszkol.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\wojsko\WyszkolButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Endif
Else>NumFound=0
GoTo>EndArmyTrainingYamato
Endif
Endif
Label>EndRangeYamato
Label>GetOutRangeYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutRangeYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutRangeYamatoEnd
Endif
Label>GetOutRangeYamatoEnd
Label>EndArmyTrainingYamato
SOWriteLn>Koniec Sprawdzania Wojska Yamato...
END>ArmyTrainingYamato
Srt>ArmyC
GoSub>ArmyTraining
Wait>3
GoSub>ArmyTrainingWiking
Wait>3
GoSub>ArmyTrainingYamato
Wait>3
END>ArmyC
Srt>HelpAlliance
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\PomocSojuszu.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Pomoc Sojuszowi...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
SOWriteLn>Koniec Pomocy Sojuszowy...
END>HelpAlliance
Srt>Port
GoSub>PortDragon
Wait>2
GoSub>PortWiking
Wait>2
GoSub>PortYamato
END>Port
Srt>PortDragon
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\Port.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Sprawdzam Dziene Logowanie...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranie.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartPortZbierzDragon
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranieButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Zabieram Dziene Logowanie...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartPortZbierzDragon
Else>NumFound=0
GoTo>EndPortZbierzDragon
Endif
Endif
Endif
Label>EndPortZbierzDragon
Label>GetOutStartDragon
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutStartDragon
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutEndDragon
Endif
Label>GetOutEndDragon
END>PortDragon
Srt>PortWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortWiking.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranie.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartPortZbierzWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranieButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Zabieram Dziene Logowanie...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartPortZbierzWiking
Else>NumFound=0
GoTo>EndPortZbierzWiking
Endif
Endif
Endif
Label>EndPortZbierzWiking
Wait>3
Label>GetOutStartWiking
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutStartWiking
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutEndWiking
Endif
Label>GetOutEndWiking
END>PortWiking
Srt>PortYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortYamato.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranie.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartPortZbierzYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Port\PortOdebranieButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Zabieram Dziene Logowanie...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>StartPortZbierzYamato
Else>NumFound=0
GoTo>EndPortZbierzYamato
Endif
Endif
Endif
Label>EndPortZbierzYamato
Label>GetOutStartYamato
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutStartYamato
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutEndYamato
Endif
Label>GetOutEndYamato
END>PortYamato
Srt>Wishing
GoSub>WishingDragon
Wait>3
GoSub>WishingWiking
Wait>3
GoSub>WishingYamato
END>Wishing
Srt>WishingDragon
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\Wishing.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Fontane Zyczen...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingTerazButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartFreeWishingDragon
//Find and Left Click Above the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingDarmowe.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,5,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,{%YArr_0%-15}
LClick
GoTo>StartFreeWishingDragon
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Darmowych Zyczen...
GoTo>EndFreeWishingDragon
Endif
Endif
Endif
Label>EndFreeWishingDragon
Label>GetOutDragonStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutDragonStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutDragonEnd
Endif
Label>GetOutDragonEnd
SOWriteLn>Fontane Zyczen Skonczona...
END>WishingDragon
Srt>WishingWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingWiking.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Fontane Zyczen...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingTerazButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartFreeWishingWiking
//Find and Left Click Above the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingDarmowe.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,5,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,{%YArr_0%-15}
LClick
GoTo>StartFreeWishingWiking
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Darmowych Zyczen...
GoTo>EndFreeWishingWiking
Endif
Endif
Endif
Label>EndFreeWishingWiking
Label>GetOutStartWishingWiking
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutStartWishingWiking
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutEndWishingWiking
Endif
Label>GetOutEndWishingWiking
SOWriteLn>Fontane Zyczen Skonczona...
END>WishingWiking
Srt>WishingYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingYamato.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Fontane Zyczen...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingTerazButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartFreeWishingYamato
//Find and Left Click Above the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Wishing\WishingDarmowe.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,5,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,{%YArr_0%-15}
LClick
GoTo>StartFreeWishingYamato
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Darmowych Zyczen...
GoTo>EndFreeWishingYamato
Endif
Endif
Endif
Label>EndFreeWishingYamato
Label>GetOutWishingYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutWishingYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutWishingYamatoEnd
Endif
Label>GetOutWishingYamatoEnd
SOWriteLn>Fontane Zyczen Skonczona...
END>WishingYamato
Srt>Mury
GoSub>MuryDragon
Wait>3
GoSub>MuryWiking
Wait>3
GoSub>MuryYamato
Wait>3
END>Mury
Srt>MuryDragon
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\MurDragon.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Mury...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ObronaButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartMuryDragon
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ZwiekszonaObrona.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Mury Naprawione...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartMuryDragon
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Naprawy...
GoTo>EndMuryDragon
Endif
Endif
Endif
Label>EndMuryDragon
Label>GetOutMuryDragonStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutMuryDragonStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutMuryDragonEnd
Endif
Label>GetOutMuryDragonEnd
SOWriteLn>Koniec Sprawdzania Murow...
END>MuryDragon
Srt>MuryWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\MurWiking.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Mury...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ObronaButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartMuryWiking
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ZwiekszonaObrona.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartMuryWiking
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Naprawy...
GoTo>EndMuryWiking
Endif
Endif
Endif
Label>EndMuryWiking
Label>GetOutMuryWikingStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutMuryWikingStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutMuryWikingEnd
Endif
Label>GetOutMuryWikingEnd
SOWriteLn>Koniec Sprawdzania Murow...
END>MuryWiking
Srt>MuryYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\MurYamato.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
SOWriteLn>Spradzam Mury...
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ObronaButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Label>StartMuryYamato
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\Mury\ZwiekszonaObrona.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartMuryYamato
Else>NumFound=0
SOWriteLn>Brak Naprawy...
GoTo>EndMuryYamato
Endif
Endif
Endif
Label>EndMuryYamato
Label>GetOutMuryYamatoStart
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\BackScreen.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
GoTo>GetOutMuryYamatoStart
Else>NumFound=0
GoTo>GetOutMuryYamatoEnd
Endif
Label>GetOutMuryYamatoEnd
SOWriteLn>Koniec Sprawdzania Murow...
END>MuryYamato
Srt>Lewy
//Find and Left Click To the Right of the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ruchymemu\Lewa.bmp,SCREEN,0,8,XArr,YArr,NumFound,EXACT
If>NumFound>0
SOWriteLn>Ruch Lewy...
SOWriteLn>Prosze czekac...
MouseMove>{%XArr_0%+-10},YArr_0
LClick
Wait>6
Endif
END>Lewy
Srt>Prawy
//Find and Left Click To the Right of the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ruchymemu\Prawa.bmp,SCREEN,0,8,XArr,YArr,NumFound,EXACT
If>NumFound>0
SOWriteLn>Ruch Prawy...
SOWriteLn>Prosze czekac...
MouseMove>{%XArr_0%+-10},YArr_0
LClick
Wait>6
END>Prawy
Srt>Gora
//Find and Left Click To the Right of the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ruchymemu\Gora.bmp,SCREEN,0,8,XArr,YArr,NumFound,EXACT
If>NumFound>0
SOWriteLn>Ruch w Gore...
SOWriteLn>Prosze czekac...
MouseMove>{%XArr_0%+-10},YArr_0
LClick
Wait>6
END>Gora
Srt>Dol
//Find and Left Click To the Right of the
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ruchymemu\Dol.bmp,SCREEN,0,8,XArr,YArr,NumFound,EXACT
If>NumFound>0
SOWriteLn>Ruch w Dol...
SOWriteLn>Prosze czekac...
MouseMove>{%XArr_0%+-10},YArr_0
LClick
Wait>6
END>Dol
Srt>ZmianaKontaJeden
SOWriteLn>Zmiana Konta na Jeden...
SOWriteLn>Prosze czekac...
Label>StartZmianaKontaJeden
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Lord.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartZmianaKontaJeden
Else>Numfound=0
GoTo>StartSettings
Endif
Label>StartSettings
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Settings.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartSettings
Else>NumFound=0
GoTo>StartKontoTyp
Endif
Label>StartKontoTyp
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\AccountSettings.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
GoTo>StartKontoTyp
Else>NumFound=0
GoTo>StartZmianaKonta
Endif
Label>StartZmianaKonta
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\ZmienKonto.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
Goto>StartZmianaKonta
Else>NumFound=0
Goto>StartZmianaKontaGoogle
Endif
Label>StartZmianaKontaGoogle
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\GoogleKonto.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\WybierzKonto.bmp,0,CCOEFF
SetFocus>(Obraz)
Wait>5
Press Down
Wait>2
Press Enter
Wait>10
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\OKButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\CzyNaPewno.bmp,0,CCOEFF
Wait>10
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\OKButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Lord.bmp,0,CCOEFF
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
END>ZmianaKontaJeden
Srt>ZmianaKontaDwa
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Lord.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Settings.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\AccountSettings.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\ZmienKonto.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\GoogleKonto.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\WybierzKonto.bmp,0,CCOEFF
SetFocus>(Obraz)
Wait>5
Press Down
Wait>2
Press Down
Wait>2
Press Enter
Wait>10
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\OKButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\CzyNaPewno.bmp,0,CCOEFF
Wait>10
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\OKButton.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ZmianaKonta\Lord.bmp,0,CCOEFF
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
END>ZmianaKontaDwa
Srt>Sprawdz
GoSub>Fix
Wait>3
GoSub>Gather
Wait>3
GoSub>Skrzynka
Wait>3
GoSub>HelpAlliance
Wait>3
GoSub>ArmyCollect
Wait>3
GoSub>ArmyTraining
Wait>3
GoSub>ArmyTrainingWiking
Wait>3
GoSub>ArmyTrainingYamato
Wait>6
GoSub>Wishing
Wait>3
GoSub>Mury
Wait>3
GoSub>Port
Wait>3
GoSub>Fix
END>Sprawdz
Srt>StartApp
GoSub>SetUp
Let>WSI_TIMEOUT=60
WaitScreenImage>C:\Cokv1.0\ClashAppIcon.bmp,0.7,CCOEFF
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\ClashAppIcon.bmp,WINDOW:(Obraz),0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
END>StartApp
Srt>OpenMacro
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\OpenMemuOptions.bmp,SCREEN,0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\OpenMacro.bmp,SCREEN,0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
Endif
END>OpenMacro
Srt>ZamekOne
GoSub>StartApp
GoSub>Fix
GoSub>ZmianaKontaJeden
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Dol
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Dol
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Lewy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Lewy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Lewy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Lewy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Lewy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Gora
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Gora
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Gora
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>Sprawdz
GoSub>Prawy
GoSub>Fix
GoSub>RebootBot
END>ZamekOne
Srt>RebootBot
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\RebootBot.bmp,SCREEN,0.7,1,XArr,YArr,NumFound,CCOEFF
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Wait>3
//Find and Left Click Center of
FindImagePos>C:\Cokv1.0\image\ResetButton.bmp,SCREEN,0,1,XArr,YArr,NumFound,EXACT
If>NumFound>0
MouseMove>XArr_0,YArr_0
LClick
Endif
Endif
END>RebootBot
GoSub>ZamekOne