trash.org.pl

Serwis trash.org.pl gromadzi cytaty, które nie dostały się na bash.org.pl. Cytaty pojawiające się tu nie są w ogóle moderowane, więc redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane tu treści.

2 Styczeń 2019 22:29
#4863216  
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<omp.h>

#include "search_max_openmp.h"

/********************** linear search ************************/
double search_max(
double *A,
int p,
int k
)
{

double a_max = A[p];
int i;
for(i=p+1; i<=k; i++) if(a_max < A[i]) a_max = A[i];

return(a_max);
}

/************* parallel linear search - openmp ****************/
double search_max_openmp_simple(
double *A,
int p,
int k
)
{

double a_max = A[p];
double a_max_local = a_max;

#pragma omp parallel default(none) firstprivate(A, p, k, a_max_local) shared(a_max)
{
int i;
#pragma omp for
for(i=p+1; i<=k; i++) if(a_max_local < A[i]) a_max_local = A[i];

#pragma omp critical (cs_a_max)
{
if(a_max < a_max_local) a_max = a_max_local;
}

}

return(a_max);
}


/************* parallel linear search - openmp ****************/
double search_max_openmp_task(
double *A,
int p,
int k
)
{

double a_max = A[p];

#pragma omp parallel default(none) shared(a_max) firstprivate(A,p,k)
{

#pragma omp single
{
int num_threads = omp_get_num_threads();
int n = k-p+1;

int num_tasks = num_threads+1;
int n_loc=ceil(n/num_tasks); //zaokr w gore

int itask;
for(itask=0; itask<num_tasks; itask++){

int p_task = p+itask*n_loc;
if(p_task>k) {
printf("Error in task decomposition! Exiting.\n");
exit(0);
}
int k_task = p+(itask+1)*n_loc-1;
if(itask==num_tasks-1) k_task = k;

#pragma omp task default(none) shared(a_max) firstprivate(p_task,k_task,A)
{
double task_max=a_max;
int i;
for(i=p_task;i<k_task;i++)
if(task_max<A[i])
task_max=A[i];
#pragma omp critical

if(task_max>a_max)
a_max=task_max;} // end task definition

} // end loop over tasks
} // end single region
} // end parallel region

return(a_max);
}


/************ binary search (array not sorted) ****************/
double bin_search_max(
double *a,
int p,
int k
)
{

if(p<k) {

int s=(p+k)/2;

double a_max_1 = bin_search_max(a, p, s);

double a_max_2 = bin_search_max(a, s+1, k);

//printf("p %d k %d, maximal elements %lf, %lf\n", p, k, a_max_1, a_max_2);


if(a_max_1 < a_max_2) return(a_max_2);
else return(a_max_1);

}
else{

return(a[p]);

}

}


/*** single task for parallel binary search (array not sorted) - openmp ***/
#define max_level 4

double bin_search_max_task(
double* A,
int p,
int r,
int level)
{

if(p<r){

level++;
int q1=(p+r)/2;
double a_max_1, a_max_2 = A[0];

#pragma omp task final(level>max_level) default(none) firstprivate(A,p,q1,r,level) shared(a_max_1)
{

if(omp_in_final())
{
a_max_1 = search_max(A,p,q1);
}

else{
a_max_1 = bin_search_max_task(A,p, q1+1,level);
}

}

#pragma omp task final(level>max_level) default(none) firstprivate(A,p,q1,r,level) shared(a_max_2)
{

if(omp_in_final())
a_max_2 = search_max(A,p,q1);

else
a_max_2 = bin_search_max_task(A,q1+1,r,level);

}

#pragma omp taskwait
{
if(a_max_1>a_max_2)
return a_max_1;
else
return a_max_2;
}

}

return A[r];

}

/********** parallel binary search (array not sorted) - openmp ***********/

double bin_search_max_openmp(
double *A,
int p,
int k
){

double a_max;

#pragma omp parallel default(none) firstprivate(A,p,k) shared(a_max)
{
#pragma omp single
{
#pragma omp task
{
a_max = bin_search_max_task(A,p,k,0);
}
}
}

return(a_max);
}